Poznávate ju? Je to presklená budova vľavo pred Starou tržnicou. Tak presne tam sme zamierili. Kamarát Maťo niekde vyšťúral ochotného človeka - Mgr. Branislava Resutíka, ktorý mal nielen kľúče, ale navyše je aj archeológ a odborník na bratislavský stredovek.
Ešte keď som s trasúcimi sa nohami zostupovala po železnom rebríku, čakala som dáke chodby, možno zopár kameňov nad ktorými náš sprievodca bude sypať roky, čísla a mená. Našťastie som sa pred vstupom do miestnosti nadýchla.Keď sa povie "KOSTNICA", niektorí z nás si asi spomenú na Jána Husa a nemecké mesto, kde bol 6. júla 1415 upálený. Iným možno napadné tá v Kutnej Hore. A tí sú bližšie - je to miesto, kde sa ukladali kosti nájdené na cintoríne. Nie každý tuší, že jedna zo slovenských kostníc - kaplnka svätého Jakuba, sa našla práve v blízkosti Starej tržnice.
Hoci nejde o veľkú miestnosť, pri predstave, že bola zaprataná kosťami, mi naskakovala husia koža. Dnes už je tu iba jeden "riadok" - ukážka, ako boli kosti naskladané. Tesne jedna vedľa druhej, od podlahy až po strop a pomedzi to sem tam dáka lebka.Kaplnka svätého Jakuba stojí na mieste, kde bola v roku 1100 postavená predrománska rotunda. Rotunda plnila úlohu kostola včasnostredovekej dedine sv. Vavrinca. Kaplnka bola na jej mieste postavená okolo roku 1200, prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1436. Ukladali sa do nej kosti z porušených hrobov Vavrineckého cintorína.Priestory budú verejnosti prístupná počas dní otvorených dverí (22. - 23. apríla 2006). Posledné dva roky boli na sv. Juraja bezplatne sprístupnené viaceré expozície, múzeá a galérie v Bratislave i okolí (Rusovce, Devín) - medzi nimi aj kaplnka sv. Jakuba.
Ak máte chuť nazrieť do podzemia Bratislavy, nenechajte si jej sprístupnenie ujsť. Na vstup sa vraj minulé roky dosť dlho čakalo, ale určite to za to stojí.